Mục tiêu, định hướng chiến lược

VnTelecom phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp lớn dẫn đầu về cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông.
VnTelecom phấn đầu trở thành doanh nghiệp có uy tín trong các lĩnh vực khác như kinh doanh trực tuyến, cung cấp thiết bị, in ấn, giải trí trực tuyến…

DCC_1278296747

Tin khác: