Mạng xã hội trực tuyến MEN TV chính thức được cấp giấy phép hoạt đông

Ngày 28/12/2015 Công ty Cổ phần Tư vấn Truyền thông Việt Nam chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội MEN TV trên tên miền: www.mtv.vn với thời hạn là 10 năm.

Mạng xã hội trực tuyến MEN TV ra đời sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng mạng năng động để người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về lĩnh vực văn hóa, giải trí, kinh doanh dành cho nam giới nâng cao đời sống tinh thần, tạo một sân chơi lành mạnh đồng thời góp phần gìn giữ những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

websiteMTV