Lĩnh vực kinh doanh

*  Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông
*  Dịch vụ giải trí trên truyền hình
*  Thiết kế và in ấn
*  Cung cấp thiết bị viễn thông, truyền thông, công nghệ thông tin
*  Đầu tư tài chính
*  Đào tạo và tư vấn
*  Khai thác thông tin trên mạng Internet
*  Quảng cáo truyền hình, báo chí, Internet
*  Sản xuất các chương trình truyền hình, tổ chức sự kiện…

 

Tin khác: